9021921602  9307088946    MY ACCOUNT                  
                                                 

Aakar Foundation

UPSC | MPSC | BANKING | RAILWAYS

TAIT / MAH-TET Fastrack Batch

MAHA TAIT Fast Track Batch 2023

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या / खाजगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विना अनुदानित तसेच अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील, रात्र शाळांमधील तसेच शासकीय व अनुदानित अध्यापक पदविका विद्यालयातील (डी.एल.एङ कॉलेज) शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी व शिक्षण सेवक पदासाठी उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सेवकाची भरती “अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (Maha TAIT 2022-23)” यामध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर करण्यात येणार आहे.

Highlights of the Batch

 • परीक्षाभिमुख मार्गदर्शन 
 • PPT द्वारे Digital Board वर मार्गदर्शन
 • Online  Batch
 • Live + Recorded Sessions
 • Recorded क्लास 1 वर्षापर्यंत unlimited वेळा बघू शकता

13 फेब्रुवारी 2023

Online : Live + Recorded

12:00 – 2:00 PM

 

1 वर्ष

Syllabus Coverage :

 • गणितीय क्षमता (Mathematical Ability)
 • तर्क क्षमता (Reasoning Ability)
 • मराठी भाषिक क्षमता (Marathi Language Ability)
 • सामान्य ज्ञान/समायोजन/ व्यक्तिमत्व (GK/Adjustment/ Personality)
 • कल/आवड (Inclination/Interest)
 • अवकाशीय क्षमता (Spatial Ability)
 • आकलन (Comprehension)


One Time Payment

₹ 1500/-

One time Payment of Fees: Rs. 1500/-

After successful payment, send following details 

 • Your Full Name
 • Contact number
 • Active email ID (Google account)
 • Screenshot of payment

on this Whatsapp number 9021921602

Scroll to top
Connect on WhatsApp
Hello!
Can we Help You ?