Aakar Foundation

UPSC | MPSC | BANKING | RAILWAYS

UPSC & MPSC शिष्यवृत्ती प्रवेश परीक्षा – 2024

UPSC & MPSC Scholarship Entrance Exam 2024

 • AAKAR FOUNDATION conducts “Scholarship Entrance Exam” throughout the Maharashtra state for UPSC & MPSC aspirants who are preparing for competitive exams. This scholarship is helpful for the poor, needy, talented, disables and son of laborers & farmers. Total 100 Students from Maharashtra will get benefits of this scholarship. AAKAR FOUNDATION offers such opportunity to develop career path of every poor Students.
 • AAKAR FOUNDATION is bridging the gap between ambition and knowledge and is focusing on the complete preparation of all 3 stages (Preliminary, Mains, Interview) of UPSC & MPSC exams.

Scholarship Entrance Exam :

 • Selection of 100 students for UPSC & MPSC (Pre. + Mains + Interview): 1 year integrated batches.
 • 100% Scholarship to top 10 meritorious students.
 

Important Dates :

 • Registration Starts : 7th March  2024
 • Last Date of Registration : 29th April @Nagpur & 10th April @Pune
 • Entrance Exam Date : 1st May @Nagpur & 12th May @Pune
 • Result : 4th May @Nagpur & 14th May @Pune
 • Admission : 5th-10th May @Nagpur & 15th-18th May @Pune
 • Batches  : 15th May @Nagpur & 20th May @Pune

Sr. No.
Available Courses
Available Seats
100% Scholarship
50% Scholarship
25% Scholarship
1
UPSC CSE Integrated Batch
50
05
20
25
2
MPSC राज्य सेवा Integrated Batch
50
05
20
25
3
Total
100
10
40
50

12th Passed/ Final year students of UG/ Graduates

State Board/ NCERT Textbook courses up to 12th Standard

Objective MCQ (Multiple Choice Questions), Marathi/English

Total   No. of Questions :  100, Maximum Marks : 200, Time : 2 Hours (GS : 60 Questions + CSAT : 40 Questions)

Negative Marking : 1/4 

 

     स्पर्धापरीक्षा शिष्यवृत्ती अभियान २०२४

आकार बहुउद्देशीय विकास संस्था दयारा संचालित आकार फाउंडेशन या स्वयंसेवी शैक्षणिक संस्थेद्वारे महाराष्ट्रातील पुणे व नागपूर UPSC व MPSC स्पर्धा परीक्षा तयारी करू इच्छिणाऱ्या प्रतिकूल व साधारण आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश परीक्षेचे आयोजन केले आहे. या प्रवेश परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची एक वर्षाच्या UPSC CSE, व MPSC: राज्य सेवा पुर्व, मुख्य परीक्षा व मुलाखत : इंटिग्रेटेड कोर्स / बॅच च्या मार्गदर्शन वर्गासाठी निवड केली जाईल.

महत्त्वाच्या सूचना :

 1. प्रवेश परीक्षेद्वारे एकूण 100 विद्यार्थ्यांची गुणानुक्रमे निवड केली जाईल.
 2. गुणानुक्रमे पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांना 100%, 50% व 25% शिष्यवृत्ती म्हणजे Fees मध्ये सूट/सवलत दिली जाईल.
 3. शिष्यवृत्तीचा अर्थ नमूद असलेल्या 100%, 50% व 25% इतकी COURSE FEES मध्ये सूट / सवलत असा आहे.
 4. Result (निकाल): नागपूर – ४ मे २०२४  &  पुणे – १४ मे २०२४
 5.  प्रवेश: दि. : नागपूर – ५ ते १० मे २०२४  &  पुणे -१५ ते १८ मे २०२४ .
 6. प्रवेश परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या पहिल्या 100 विद्यार्थ्यांना वर नमूद केलेल्या तारखांच्या मुदतीमध्येच प्रवेश घेणे अनिवार्य आहे. नमूद मुदतीमध्ये प्रवेश न घेतल्यास प्रतिक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाईल.
 7. बॅचेस : नागपूर – 15 मे २०२४  व पुणे विभाग – 15 जानेवारी 2024 पासून.
 8. शिष्यवृत्ती द्वारे प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना UPSC इंटिग्रेटेड बॅच (11/12 महिने) MPSC राज्य सेवा इंटिग्ग्रेटेड बॅच (12 महिने) कालावधीसाठी प्रवेश असून, या कोर्सेसमध्ये 1 वर्ष मार्गदर्शन बेंच, वर्कशीट / टेस्ट सिरिज समाविष्ट आहे.

कोर्स/बॅच Fees Structure   

UPSC CSE INTEGRATED BATCH 

 • एकूण FEES                 : 95,000/-
 • 100 % शिष्यवृत्ती FEES  : No Fees
 • 50 % शिष्यवृत्ती FEES  : 47,500/-
 • 25 % शिष्यवृत्ती FEES  : 71250/-

MPSC STATE SERVICE  INTEGRATED BATCH 

 • एकूण FEES                 : 75,000/-
 • 100 % शिष्यवृत्ती FEES : No Fees 
 • 50 % शिष्यवृत्ती FEES  : 37,500/- 
 • 25 % शिष्यवृत्ती FEES  : 56250/-

वरील नमूद UPSC इंटिग्रेटेड बॅच व MPSC: State Services इंटिग्रेटेड बॅच या दोन कोर्सला शिष्यवृत्ती /FEES सवलत आहे इतर कोर्स ला नियमित असलेल्या FEES मध्ये प्रवेश दिला जाईल.

UPSC & MPSC स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती परीक्षा 2024

स्पर्धा परीक्षा तयारी करू इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्रातील विशेषत: ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी !

आकार स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती अभियान 2024

प्रवेश परीक्षेद्वारे एकूण 100 विद्यार्थ्यांची UPSC इंटिग्रेटेड कोर्स व MPSC राज्यसेवा इंटिग्रेटेड कोर्स या एक वर्षाच्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनासाठी निवड.(10 जागा 100% शिष्यवृत्ती, 40 जागा 50% शिष्यवृत्ती आणि 50 जागा 25% शिष्यवृत्ती)
आवाहन : गुणवत्ता व एक वर्ष प्रामाणिकपणे एक वर्ष पूर्ण समर्पणाने स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करण्याचा ठाम निर्धार असलेले विद्यार्थी पाहिजेत !

 • गरीब व प्रतिकूल परिस्थितीतील विद्यार्थ्यांनासुद्धा आर्थिक परिस्थिती सुदृढ असलेल्या विद्यार्थ्यांसारखे दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आकार फाउंडेशन द्वारे दरवर्षी 100 गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रवेश परीक्षेद्वारे निवड केली जाते व त्यांना मोफत व सवलतीत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध करुन दिले जाते. गुणवत्ता असलेल्या गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत व सवलतीत शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थिती सुदृढ असलेल्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी फी मध्ये दर्जेदार शिक्षण संस्थेद्वारे उपलब्ध करुन दिले जात आहे.
 • महाराष्ट्रातील एकूण 100 विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. 

 • UPSC आणि MPSC परीक्षांच्या सर्व 3 टप्प्यांची (प्राथमिक, मुख्य, मुलाखत) पूर्ण तयारी

पात्रता : 12 वी पास व कोणत्याही शाखेच्या पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असलेले आणि पदवीधर.
अभ्यासक्रम : इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या State Board/NCERT पाठ्यपुस्तकांवर आधारित.
रीक्षेचे माध्यम व स्वरूप : मराठी / इंग्रजी व UPSC व MPSC (पूर्व) परीक्षेप्रमाणे वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी(Objective)
नोंदणी : Online Registration : www.aakarfoundation.org/scholarship (नोंदणी शुल्क : रू 200/-)

आकार फाउंडेशन

नागपूर केंद्र :
केशव द्वार समोर UNION बँक च्या वर रेशीमबाग चौक, नागपूर
Ph. 0712 2959501, 9021921602, 8623975191, 9403361792

अधिक माहितीसाठी मुख्य-क्रमांक

9021921602,
9307088946,
9403361792.

www.aakarfoundation.org

Registration Fees: 200/-

NOTE :  All batches will start from

NAGPUR Centre. : 15th May  2024 @ AAKAR FOUNDATION . 

PUNE Centre. : 20th May  2024 @ AAKAR FOUNDATION.

Fees once be paid not be refundable or adjustable 

 

          Note : Google Form submission is mandaory for successful registration .

Click here to Pay Registration Fee :
UPSC & MPSC शिष्यवृत्ती प्रवेश परीक्षा – 2024
Scroll to top
Connect on WhatsApp
Hello!
Can we Help You ?