Aakar Foundation

UPSC | MPSC | BANKING | RAILWAYS

Library

आकार अभ्यासिका

आकार अभ्यासिका म्हणजे शांत व प्रेरणादायी स्थळ !  जेथे असंख्य विद्यार्थी ध्येयप्राप्तीसाठी एकत्र येऊन अभ्यास करतात व निश्चितच यशस्वी होतात..!

  • प्रशस्त व सर्व सुविधायुक्त सुसज्ज व्यवस्था
  • 24 तास अभ्यास करण्याची उत्तम व्यवस्था
  • शांत, सुरक्षित, शिस्तप्रिय व प्रेरणादायी वातावरण
  • स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त संदर्भग्रंथ, वर्तमानपत्रे, मासिके आणि वैयक्तिक करिअर समुपदेशन इ.
  • INTERNET (WiFi) सुविधा
  • समृद्ध व अद्ययावत ग्रंथालय
  • यशस्वीतांचे व तज्ज्ञांचे नियमित मार्गदर्शन
  • TEST SERIES

आकार : 'गाव तिथे अभ्यासिका' प्रकल्प

महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात एकूण 33 अभ्यासिका केंद्रे.

Time : 6.30am to 10.30pm

Time : 7.00am to 9.00pm

Time : 6.30am to 10.30pm

Time : 6.30am to 10.30pm

Time : 8.00am to 8.00pm

12 Months Fees (700x12) = 8,400 /-
12 Months Fees (700x12) = 8,400 /-
12 Months Fees (300x12) = 3,600 /-
12 Months Fees (350x12) = 4,200 /-
12 Months Fees (300x12) = 3,600 /-
6 Months Fees (800x6) = 4,800 /-
6 Months Fees (800x6) = 4,800 /-
6 Months Fees (350x6) = 2,100 /-
6 Months Fees (400x6) = 2,400 /-
6 Months Fees (300x6) = 1,800 /-
3 Months Fees (900x3) = 2,700 /-
3 Months Fees (900x3) = 2,700 /-
3 Months Fees (400x3) = 1,200 /-
3 Months Fees (450x3) = 1,350 /-
3 Months Fees (300x3) = 900 /-
2 Months Fees (1000x2) = 2,000 /-
2 Months Fees (1000x2) = 2,000 /-
2 Months Fees (450x2) = 900 /-
2 Months Fees (500x2) = 1,000 /-
2 Months Fees (300x2) = 600 /-
1 Months Fees : 1,100 /-
1 Months Fees : 1,100 /-
1 Months Fees : 0,500 /-
1 Months Fees : 0,550 /-
1 Months Fees : 0,300 /-

Time : 6.30am to 10.30pm

12 Months Fees (700x12) = 8,400 /-
6 Months Fees (800x6) = 4,800 /-
3 Months Fees (900x3) = 2,700 /-
2 Months Fees (1000x2) = 2,000 /-
1 Months Fees : 1,100 /-

Time : 7.00am to 9.00pm

12 Months Fees (700x12) = 8,400 /-
6 Months Fees (800x6) = 4,800 /-
3 Months Fees (900x3) = 2,700 /-
2 Months Fees (1000x2) = 2,000 /-
1 Months Fees : 1,100 /-

Time : 6.30am to 10.30pm

12 Months Fees (300x12) = 3,600 /-
6 Months Fees (350x6) = 2,100 /-
3 Months Fees (400x3) = 1,200 /-
2 Months Fees (450x2) = 900 /-
1 Months Fees : 0,500 /-

Time : 6.30am to 10.30pm

12 Months Fees (350x12) = 4,200 /-
6 Months Fees (400x6) = 2,400 /-
3 Months Fees (450x3) = 1,350 /-
2 Months Fees (500x2) = 1,000 /-
1 Months Fees : 0,550 /-

Time : 8.00am to 8.00pm

12 Months Fees (300x12) = 3,600 /-
6 Months Fees (300x6) = 1,800 /-
3 Months Fees (300x3) = 900 /-
2 Months Fees (300x2) = 600 /-
1 Months Fees : 0,550 /-
Library
Scroll to top
Connect on WhatsApp
Hello!
Can we Help You ?